QUẢNG CÁO
VIDEO
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
0948 58 79 390968 86 78 38
Email: Coniccorp@gmail.com
NHẬN BẢNG GIÁ MỚI

Lịch làm việc Tân Hoàng Nam

 

LỊCH TRỰC VĂN PHÒNG TÂN HOÀNG NAM QUẬN 8

 

THỨ NGÀY VĂN PHÒNG QUẬN 8 VĂN PHÒNG CONTAINER THỜI GIAN TRỰC
2 DUY HẢI 8H-20H30
3 TÙNG ĐỊNH 8H-20H30
4 TRƯƠNG TÀI 8H-20H30
5 HẢI T.ANH 8H-20H30
6 ĐỊNH TÙNG 8H-20H30
7 TÀI TRƯỜNG 8H-20H30
CN Theo lịch của quản lý sắp xếp Theo lịch của quản lý sắp xếp 8H-20H30

 

LỊCH QUẢN LÝ VỆ SINH VP CONIC

 

 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7
T. ANH - DUY -QUỲNH ĐỊNH- TÙNG TRƯỜNG- TÀI -HẢI T. ANH - DUY-QUỲNH  TÀI - HẢI - TRƯỜNG ĐỊNH - PHÚC -HẢI

CHÚ Ý: Văn phòng trụ sở Conic do TP. Lê Văn HIền quản lý.

Các bạn có lịch trực Vp dọn dẹp Vp sạch sẽ gọn gàng, tưới cây châm nước bình đá. Phát hiện Vp mất vệ sinh phạt 100K. Thứ 2 Free anh em tự chủ động.