<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-70977029-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>
QUẢNG CÁO
VIDEO
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
0948 58 79 390968 86 78 38
Email: Coniccorp@gmail.com
NHẬN BẢNG GIÁ MỚI

Lịch làm việc Tân Hoàng Nam

 

LỊCH TRỰC VĂN PHÒNG TÂN HOÀNG NAM QUẬN 8

 

THỨ NGÀY VĂN PHÒNG QUẬN 8 THỜI GIAN TRỰC
2 ĐỊNH + HẢI 8H-20H30
3 T.ANH + PHÚC 8H-20H30
4 TRƯỜNG + TÀI 8H-20H30
5 ĐỊNH + HẢI 8H-20H30
6 T.ANH + PHÚC 8H-20H30
7 TRƯỜNG + TÀI 8H-20H30
CN Theo lịch của quản lí sắp xếp 8H-20H30

 

LỊCH QUẢN LÝ VỆ SINH VP CONIC

 

 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7
TRƯỜNG - T. ANH - TÀI HIỀN - VŨ - TÙNG ĐỊNH - PHÚC -HẢI TRƯỜNG - T. ANH - TÀI HIỀN - VŨ - TÙNG ĐỊNH - PHÚC -HẢI

CHÚ Ý: Văn phòng trụ sở Conic do TP. Lê Văn HIền quản lý.

Các bạn có lịch trực Vp dọn dẹp Vp sạch sẽ gọn gàng, tưới cây châm nước bình đá. Phát hiện Vp mất vệ sinh phạt 100K. Thứ 2 Free anh em tự chủ động.